Roodkapje is a multidisciplinary platform for presentation, talent support and development. 

Roodkapje  entrance - Photo by Koen Bouman
About

Roodkapje was founded in Rotterdam in 2000 by Eric den Hartigh. Over the years, Roodkapje has grown into a multidisciplinary platform for presentation and talent support for young artists, musicians, performers and programmers in the heart of Rotterdam. Roodkapje is multi-voiced, energetic and supportive and offers a space to explore, experiment and execute.

We offer a diverse program in a multifunctional venue. Our ART | MUSIC | FOOD events are polyphonous yet all coexist under one roof. Our exhibition space, music venue, hamburger restaurant (Burgertrut) and the studios of our residency program (Hamburger Community of Art) are used to give way to talented makers of all sorts. Our entrepreneurial spirit is what characterizes us and what strives us to continue to create and make space for art, music and (vegan) food. 

Roodkapje consists of a small team of cultural enthusiasts. Together, we work hard to maintain and further develop the creative playground that is Roodkapje. 

Team

Artistic Director

Gerben Willers

gerben@roodkapje.org

 

Director a.k.a. Godmother

Nadîja Broekhart

nadija@roodkapje.org

 

Head of HCA

Menno Vuister

menno@roodkapje.org

 

Project Lead Music Program

Angeliek Vermonden

angeliek@roodkapje.org

 

Project Lead Rentals & Partners

Lara Arnoldus

lara@roodkapje.org

 

Press, Marketing & Communications

Metin Fennema

marketing@roodkapje.org

 

Head of Finance & HR

Sanne Jacobs

sanne@roodkapje.org

 

Volunteers & Photography Coordinator

Selina Kofi

selina@roodkapje.org

Roodkapje is generously supported by
logos fondsen
Copyright

All texts and images visible on www.roodkapje.org are protected by copyright. Without written permission the images and photos may not be published or distributed. For permission, please contact our Press & Communication officer.

Privacy Statement

Roodkapje is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven. Joannette van der Veer is Roodkapje’s Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Roodkapje verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Dit kan zijn via ons systeem voor nieuwsbrieven (Mail Chimp) of omdat je een toegangskaartje hebt besteld via Stager.

Roodkapje verwerkt je gegevens uitsluitend voor de volgende doelen: verzenden van onze nieuwsbrief, of als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Roodkapje neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Roodkapje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor het verzenden van onze digitale nieuwsbrieven hanteren wij een bewaartermijn van vijf jaar.  Roodkapje verstrekt geen informatie aan derden. Roodkapje gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Je hebt het recht om je persoons​gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van Mailchimp of Stager. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens​verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoons​gegevens door Roodkapje en heb je het recht op gegevensover​draagbaarheid. Je kan bij ons een verzoek indienen om de gegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensover​draagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ​joannette@roodkapje.org.

Roodkapje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

 

 

 

Strange things happening?
Something not working?
Missing information?

Give us your feedback!

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We do not use analytics, no information is derived from your visit